Top 10 Gói 4G VinaPhone Ưu Đãi Lớn

100.000đ/ 1 tháng

30GB (01GB 1 ngày)

Soạn: CHON MAX100 gửi 1543

90.000đ/ 1 tháng

30GB (01GB 1 ngày)

Soạn: CHON BIG90 gửi 1543

120.000đ/ 1 tháng

60GB (02GB 1 ngày)

Soạn: CHON BIG120 gửi 1543

60.000đ/ 1 ngày

20 phút gọi trong nước

Soạn: CHON TN20 gửi 1543

30.000đ/ 1 tuần

07GB

Soạn: CHON DT30 gửi 1543

79.000đ/ 1 tháng

09GB – Free MyTV app

Soạn: CHON MAX79V gửi 1543

109.000đ/ 1 tháng

30GB – Free MyTV app

Soạn: CHON MAX109V gửi 1543

10.000đ/ 1 ngày

02GB

Soạn: CHON D2 gửi 1543

15.000đ/ 1 tuần

03GB

Soạn: CHON D3 gửi 1543

149.000đ/ 1 tháng

120GB – 30p Nội mạng

Soạn: CHON VD149 gửi 1543