Lời nhắn gửi của Vinaphone từ thông điệp Vinaphone#StayHome